Mijn favorieten

Taxatie

Uw droomhuis laten taxeren

U heeft uw droomhuis gevonden en wilt deze kopen. Voordat u de onderhandelingen start, is het verstandig om een taxatierapport op te stellen. Steeds meer geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur deze taxatie doet. Sietse van der Werf is ingeschreven in het register van stichting VastgoedCert en daarmee tevens een gecertificeerde taxateur.
Wij hebben de verplichting een periodieke hercertificering te ondergaan. Zo blijft de kwaliteit van onze kennis gewaarborgd. Sietse van der Werf is dus als erkend taxateur bij uitstek geschikt een taxatie voor u uit te voeren.
Wij hanteren strikte regels bij het maken van een taxatie. Deze wordt dan ook veelal door de geldverstrekkende instellingen in Nederland en daarbuiten erkend. Ook de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) erkent taxaties van Van der Werf Makelaars Vianen.

Beter inzicht

Wij hanteren tijdens een taxatie één norm voor het vaststellen van de oppervlakten: de NEN2580. Het hanteren van één uniforme meetwijze levert als voordeel op dat taxaties van woningen op dezelfde manier plaatsvinden. Hierdoor krijgen wij een steeds beter inzicht in vergelijkbare woningen, waardoor wij taxaties nog nauwkeuriger kunnen uitvoeren.
Wij zijn aangesloten op de NVM-database voor particulier vastgoed. Hierin worden alle gegevens van uw woning vastgelegd als er opdracht tot verkoop wordt gegeven. Dit is dan ook de meest omvangrijke database voor woningen in Nederland.
Wij hebben dan ook meer referenties voor de taxatie tot zijn beschikking ten opzichte van andere makelaars. Tevens beschikken wij over zeer veel kwalitatief goede informatie, omdat de gegevens volgens uniforme regels vergaard en verwerkt worden. Door de actualiteit zijn wij zeer goed op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen en de huidige regionale situatie. Eén van de essentiële punten om de waarde van uw onroerend goed te bepalen.

De waarde van uw woning is mede afhankelijk van het doel van de taxatie. Wij zullen daarom altijd vooraf naar het doel van de waardebepaling informeren. Mogelijke doelen van een taxatie zijn: een hypotheek aanvragen, de waarde voor fiscale doeleinden bepalen of het afsluiten van een opstalverzekering. Bij elk van deze doelen horen bepaalde taxatiewaardes.
Op de hoogte van marktsituatie. Nadat het doel van de taxatie duidelijk is vastgesteld, zullen wij op een afgesproken tijdstip uw woning taxeren. Hiervoor hebben wij het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens en de tekeningen van uw woning nodig. Tijdens de taxatie letten wij onder andere op de staat van het onderhoud, de ligging en omgeving en de gebruikte materialen. Verder zijn wij als geen ander op de hoogte van de marktsituatie. Wij leggen na de taxatie al onze bevindingen in een taxatierapport vast. Naast een uniforme meetwijze hanteren wij bij taxaties ook een uniform taxatiemodel: het model NVM-taxatierapport. Met dit rapport kunt u, afhankelijk van uw doel, bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag doen.
Het taxatierapport is echter geen garantie dat u de hypotheek of het geld krijgt. Daarnaast is het zo dat wanneer verschillende taxateurs uw woning taxeren de uitkomsten kunnen verschillen. Een taxatie is immers een op maat gesneden deskundige schatting van de waarde van uw woning.

De rol van Van der Werf Makelaars bij het maken van taxaties:

* Wij zijn als erkend taxateur bij uitstek geschikt een taxatie voor u uit te voeren
* Wij hanteren algemeen erkende, strikte regels bij de taxaties
* Wij hanteren tijdens een taxatie dezelfde norm voor het vaststellen van de oppervlakten
* Wij hebben meer referenties voor de taxatie tot onze beschikking ten opzichte van andere makelaars
* Wij zijn zeer goed op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen en de huidige regionale situatie, waardoor de waarde van uw onroerend goed uitstekend door ons bepaald kan worden
* Wij leggen onze bevindingen in een taxatierapport vast, waarbij eveneens een uniform model wordt gehanteerd

In welke situaties is een taxatie wenselijk of noodzakelijk?

* Bij de aankoop van een woning. Voordat u de onderhandelingen start, is het verstandig om een taxatierapport door ons op te laten stellen
* U wilt een nieuwe hypotheek afsluiten of uw huidige hypotheek aanpassen. In de meeste gevallen heeft u hiervoor een taxatierapport nodig. Op basis van het taxatierapport bepaalt de financiële instelling de haalbaarheid van uw aanvraag
* U besluit uw huis te verkopen. In dit geval is het verstandig om een taxatie uit te laten voeren. Op basis van het taxatierapport kunt u uw verkoopprijs bepalen
* U gaat scheiden. Indien in geval van een echtscheiding één van beide partners het huis wil kopen, is veelal een taxatierapport nodig
* U wilt een contrataxatie laten verrichten in verband met uw jaarlijkse WOZ-beschikking. Wellicht is uw pand te hoog gewaardeerd

NWWI taxaties

Van der Werf makelaars heeft keurmerk voor woningtaxaties

Keurmerk NWWI biedt zekerheid over taxatiewaarde woning

Sinds juli 2009 bestaat in Nederland het NWWI, het keurmerk voor woningtaxaties. Voor de consument is het belangrijk dat je kunt vertrouwen dat de taxatiewaarde van een woning juist is. Een woningtaxatie is nodig bij aan- of verkoop van een woning, verbouwing of het oversluiten van een hypotheek. Belangrijke financiële beslissingen in je leven.

Het NWWI is het keurmerk voor woningtaxaties en bewaakt de kwaliteit van zowel de taxatie als de taxateur. Elke taxatie komt volgens duidelijke richtlijnen tot stand. De aangesloten taxateurs voldoen aan strenge voorwaarden. Van der Werf Makelaars is een van de deskundige en betrouwbare taxateurs in Vianen en omgeving die is aangesloten bij het NWWI.

Een NWWI taxateur kent de regio en levert een leesbaar, betrouwbaar taxatierapport. Daarnaast is de NWWI taxateur verplicht de taxatie goed te onderbouwen zodat duidelijk is hoe de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Het NWWI heeft hiervoor een unieke werkwijze ontwikkeld: de taxateur toetst de waarde van de woning aan de hand van drie verschillende waardebronnen en geeft precies aan in welk opzicht de woning daarvan afwijkt. Dit wordt vermeld in een overzichtelijk en begrijpelijk rapport. Alle geldverstrekkers accepteren het NWWI taxatierapport.